donderdag 21 juli 2016

Uitgeputte vrouwen

Met veel interesse lees ik de stukken over May en Merkel en ik vond het een fascinerend beeld, de dames die in conclaaf gingen en samen optraden. Hun schoeisel interesseert me weer een stuk minder, evenals hun haardracht, maar gelukkig maakt het gehele journaille zich daar wel druk om.

Intussen dacht ik aan mijn mailbox, die vol zit met uitgeputte vrouwen. Niet voor
niets zitten ze in mijn mailbox: ze zijn dus uitgeput, vaak opgebrand, leeggelopen, en niet zelden op een of andere manier uitgebuit. 'Omdat ik mijn eigen grenzen niet kon aangeven,' is steevast een van de verklaringen.

Kerel inhalen 

Denk dat May en Merkel het in hun levens en carrière ook flink voor de kiezen hebben gehad, maar dan over het algemeen net even anders. Vermoedelijk hadden zij ook wel eens zin om andermans grenzen te overschrijden, of in ieder geval om bij tijd en wijle eens een kerel of wat in te halen in de ratrace.

En wie weet, hadden die uitgeputte vrouwen in mijn mailbox dat ook. Maar wat het verhaal in ieder geval telkens is, is dat ze hard werkten, een druk leven hadden, van geen ophouden wisten en vooral 'alles goed wilden doen'. Natuurlijk komt er in een Mindful Analysis-traject dan ook de vraag voorbij 'Wat is goed en wie bepaalt dat' en het is weer tasten in het duister.

Tasten in het duister 

Dat laatste is ook een terugkerende conclusie in veel van deze trajecten. Ze wist eigenlijk nooit precies wat ze wilde, ze is in de baan gerold, de ambitie had niet veel met de werkelijkheid te maken en signalen vanuit het eigen systeem (lichaam & geest) werden categorisch genegeerd. En waarom? Vaak vanwege een illusoir idee van veiligheid. Geld, dak boven het hoofd, mensen, idee van nuttig zijn, 'sterke vrouw' spelen en ook het idee alles, maar dan ook alles te moeten kunnen.

Maakbaarheid 

Wat dat betreft hebben veel vrouwen een sterk - en zoals iedereen intussen weet: achterhaald - maakbaarheidsidee. Met name waar het zichzelf betreft. Onder uitschakeling van gevoel, intuïtie, zelfzorg, liefde, spiritualiteit moet alles toch kunnen? Opleiding, baan, kinderen baren, 'zelfbewust in de relatie staan', sporten, sociaal leven (waar moet je anders laten zien waarin je zo 'goed' bent?) en oja, het uiterlijk.

Moeras van krachteloosheid 

Misschien moet je je eerst maar eens afvragen wat je wilt worden, waarom, en voor wie. Punt is dat deze vrouwen in mijn mailbox dat allemaal, uitgeput en wel, alsnog moeten gaan uitvinden. Sommigen zijn er snel uit, en dat is fijn. Maar anderen kost het jaren om uit dat moeras van krachteloosheid, depressie en een totaal verfomfaaid zelfbeeld te herrijzen.

Alsof de wereld een mal is, waarin je moet passen.

Nee. Mal is de wereld wel. Daar kun je maar beter op anticiperen.

May & Merkel hebben dat in ieder geval wel gedaan. 


___________________________________________
Mindful Analysis - een week dagelijks schrijven via email - professionele coaching en therapie
Zou je dat ook wel willen? Meld je dan direct aan en je kunt beginnen.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten