vrijdag 30 oktober 2015

Coaching en therapie - wat is het verschil?

Natuurlijk, beide beroepsgroepen proberen zich van elkaar te onderscheiden en daar hebben ze ook alle redenen toe. Want psychotherapie bestaat allang, heeft een wetenschappelijke status en de mensen die het beoefenen hebben een academische opleiding gedaan en meestal nog vele jaren studie daarna. En zoals we allemaal weten kan iedereen zich coach noemen. Psychotherapeut mag je jezelf zeker niet noemen, je moet aan alle voorwaarden voldoen.

Maar goed, wat doen ze allebei in de traditionele werkwijze van het persoonlijk gesprek?

 Luisteren, natuurlijk. Interpreteren wat de cliënt zegt. Opdrachten geven. Vragen stellen.

De therapeut stelt diagnoses, legt eventueel vragenlijsten voor. Stelt een behandelingsplan voor of volgt een protocol.

De coach spreekt een aantal gesprekken af, geeft opdrachten, stelt een plan van aanpak op of laat dat door de cliënt doen.

En zo kunnen we nog wel honderd dingen opnoemen die eigenlijk niet het verschil uitmaken. Want ook een coach kan trouwens goed op de hoogte zijn van psychologische inzichten en methoden. En een therapeut kan het getherapeuter achter zich hebben gelaten en hebben gekozen voor een meer 'coachende' aanpak zoals dat al op opleidngen voor therapie wordt onderwezen.

Vanzelfsprekend, alles staat en valt met de persoon van de coach of therapeut. Met diens intelligentie, diens inlevingsvermogen, empathie, kennis van de mens en de wereld, diens liefst diepe wens de ander ten dienste te willen staan. Het liefst wil hij wonderen verrichten, maar kan hij niet. Of zij, natuurlijk. Want er zijn veel zijs in die wereld.

Wat dat betreft is er weinig verschil met online coaching en therapie. Behalve dan dat de coach of therapeut achter de computer er als persoon niet is, er niet toe doet. En dat komt alle daden, alle handelingen, alle boodschappen gericht op de cliënt alleen maar ten goede. Die kan zich puur en alleen met zichzelf bezighouden en dat was tenslotte de bedoeling. De online coach en/of therapeut maakt dat mogelijk door alles waar hij goed in is.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten